ROZPOZNAJ

Z

ponad 6 godzin oryginalnych kronik z Powstania Warszawskiego powstał pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction, film „Powstanie Warszawskie”. Bohaterowie filmu to prawdziwi Powstańcy Warszawscy i warszawiacy. Rozpoznaj z nami ich twarze. Wszystkich, którym uda się rozpoznać postacie lub znają historie związane z miejscem czy sytuacją zatrzymaną w kadrze, prosimy o przesłanie informacji na adres: rozpoznaj@1944.pl.

ROZPOZNANE

ROZPOZNANE

Stanisław Firchał ps. „Wicher”, ur. 14 lutego 1925 r., zm. 2007 r. W Powstaniu Warszawskim walczył w III Obwodzie „Waligóra” w plutonie 323. Rozpoznany przez wnuka – Łukasza Firchała.

ROZPOZNANE

Członek patrolu megafonowego kpr. pchor. Bernard Wojciech Mencel „Paweł” czyta komunikat w oknie domu ul. Jasna 10. W tle zniszczone wejście główne do Filharmonii, z widocznym hallem szatni.

   

ROZPOZNANE

Operatorzy referatu filmowego BIP KG AK bracia Ryszard i Edward Szope posilają się w stołówce powstańczej przy ul. Szpitalnej 8. W środku kamera „Ernemann”.

ROZPOZNANE

Podwórze domu przy ulicy Szpitalnej 8 – Dom Wedla. Odprawa „Megafoniarzy” przed wyruszeniem do wykonywanych zadań. Ppor. Henryk Bielawski „Asko” z oddziału „Chwatów”.

   

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Z prawej strony: Wojciech Luterek „Roman”.

   

ROZPOZNANE

Podwórko domu przy ul. Puławskiej 132. Dowódca „Baszty” ppłk. „Daniel” dokonuje przeglądu kompanii „Krawiec”, która przebijając się na Mokotów z Lasów Kabackich przez Wilanów, dotarła na Sadybę przynosząc cenną broń. Z granatem za pasem „Andrzej” – Kazimierz Pyrka, w głębi „Stary” – Jerzy Rossudowski, z prawej na pierwszym planie „Kiejstut” – Ksawery Frank.

ROZPOZNANE

Ranna kpr. Julita Cyrus-Sobolewska „Lidka”, żołnierz kompanii „Grażyna” ze zgrupowania „Harnaś” na ul. Świętokrzyskiej.

ROZPOZNANE

Zdjęcie pozorowane. Mierzenie z PIAT-a. Z lewej strony powstaniec z pociskami od PIAT-a. Pierwszy z prawej Jerzy Barburski „Doliwa”. Leżą w szczelinie komunikacyjnej przy barykadzie zamykającej wylot ul. Konopczyńskiego na ul. Kopernika. Miejsce, na którym ustawiono PIAT-a nie dawało żadnej możliwości prowadzenia ostrzału.

   

ROZPOZNANE

Teren elektrowni u zbiegu ulicy Dobrej i Leszczyńskiej. Powstańcy rzucają granaty. Plan bliski, kilka ujęć. Scena zaaranżowana. Za powstańcem widoczna kotłownia nr III Elektrowni Miejskiej. W scenie I z granatem Marian Pytkowski ps. „Miś”, jeden z „Chwatów”, odkomenderowanych do obrony placówki na Powiślu.

  

ROZPOZNANE

Józefa Główczewska „Ziuta” nalewająca zupę w stołówce powstańczej przy ul. Szpitalnej 8. Pierwsza od lewej z torbą na ramieniu: fotoreporterka Halina Bala „Małgorzata”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Stoi pierwszy od lewej: kpr. pchor. Bernard Wojciech Mencel „Paweł”, członek patrolu megafonowego „Chwaty”. Poległ 13.09.1944 r. przy ul. Marszałkowskiej.

 

ROZPOZNANE

Od lewej: Tadeusz Mikulski „Krasicki”, Józefa Główczewska „Ziuta”, Krystyna Żochowska „Krysia”. W niektórych źródłach błędnie podaje się, że obie zginęły. Krystyna Żochowska „Krysia” wraz ze swoją matką Zofią Żochowską „Joanną” były mieszkankami tego domu (ul. Szpitalna 8), zostały zaangażowane do kuchni i to one zginęły podczas bombardowania tego domu w dniu 6.09.1944 r., Józefa Główczewska przeżyła.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Po środku przy stole, w pulowerze siedzi: sierż.pchor. Tadeusz Pereświat – Sołtan „Karcz”, sier.pchor., dowódca patrolu megafonowego nr 1 („Chwaty”).

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Pierwsza z lewej stoi Krystyna Żochowska, kucharka. Przy stole pierwszy od prawej strony z kromką chleba w dłoni siedzi Tadeusz Mikulski „Krasicki”.

ROZPOZNANE

Witold Kieżun ps. „Wypad” po akcji zdobycia kościoła Świętego Krzyża i komendy policji, 23 sierpnia 1944. W tle widać dziurę w murze, wysadzoną przez patrol minerek, przez którą szedł powstańczy atak. Witold Kieżun za udział w Powstaniu Warszawskim został odznaczony Krzyżem Walecznych i orderem Virtuti Militari.

ROZPOZNANE

Rejon ul. Górskiego i Wareckiej. Wanda Stawska „Pączek”, łączniczka strzela z pistoletu „Błyskawica” w pilotce na głowie. Ppłk Franciszek Edward Pfeiffer „Radwan” – komendant Obwodu Śródmieście Okręgu Warszawskiego AK; w ciemnym ubraniu z opaską na lewym przedramieniu w furażerce. Na pierwszym planie w jasnej bluzie z pistoletem w dłoni mjr Bernard Romanowski „Wola”, szef sztabu obwodu Śródmieście.

   

ROZPOZNANE

Biskup katowicki ks. Stanisław Adamski celebruje liturgię mszy św. na dziedzińcu Poczty Głównej, pl. Napoleona 8. 15 sierpnia 1944.

   

ROZPOZNANE

13 sierpnia 1944. Ślub Alicji Treutler „Jarmuż” i Bolesława Biegi „Pałąk” w kaplicy Imienia Jezus – ul. Moniuszki 11.

   

ROZPOZNANE

Sierż. Roman Brzosko „Szpak” składa powstańcze „błyskawice” w rusznikarni przy ulicy Boduena 2.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Pierwsza od lewej: Zygfryda (Krystyna) Otwinowska.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Nauka strzelania. Próbują kolejno: strzela Bernard Marwiński „Marwiński”. Wokół obserwujący chłopcy. Na dalszym planie, z czarnymi włosami bez nakrycia głowy: Aleksander Zubek.

ROZPOZNANE

Karol Ludwik Smogorzewski „Zenon” (1916-1978), strzelec; w konspiracji zatrudniony w Delegaturze Rządu na Kraj w komórce legalizacyjnej; W czasie Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu „Kryska”, 4 kompania; 20 września ranny na ul. Solec 41. Po zakończeniu Powstania wyszedł z ludnością cywilną.

ROZPOZNANE

Sanitariuszka Maria Sobolewska ze zgr. „Harnaś” prowadzi rannego sierż. „Juranda” (NN) ul. Świętokrzyską.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. W białej koszuli Kazimierz Mikos niesie płytę chodnikową ze Stefanem Dziubczyńskim, w tyle dwóch mężczyzn, z prawej strony w czapce kaszkietówce z pochyloną głową Bolesław Dzwonik. Budowa barykady na ul. Chmielnej 3 sierpnia.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Pierwszy od prawej: Franciszek Szafranek „Frasza”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Na pierwszym planie: Janusz Bohdan Sawicki „Zabawa”. Na drugim planie, drugi od prawej, poprawiający hełm: Józef Sowilski „Bohdan”. Na drugim planie, pierwszy od prawej w okularach i hełmie: Zbigniew Kurbiel „Krakus”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Drugi od prawej, ze szpadą w dłoni: Jerzy Zamecki vel Borkowski „Wilczek”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Na środku z rozłożonymi rękami: Stanisław Kniachnicki „Kalik”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Na drugim planie w jasnej koszuli i czapce: Tadeusz Dziurzyński „Orlicz”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Mężczyzna to Teodor Jakubowski „Todek”.

ROZPOZNANE

Sierż. Mieczysław Całka „Miecio” członek patrolu megafonowego („Chwaty”), poległ 13.09.1944 r.

ROZPOZNANE

Wnętrze rusznikarni przy ulicy Boduena 2, st. sierż. Józef Pajączkowski „Stach Czarny”.

ROZPOZNANE

Żołnierze z bat. „Gustaw” – komp. „Anna”, wśród nich od lewej: ppor. „Łąka” (Bogdan Wiesse), ppor. „Stefan” (Stefan Szempliński).

ROZPOZNANE

Operator filmowy Henryk Vlasak z żoną i córką na ul. Siennej. Ujęcie w kierunku zachodnim. Po prawej widoczne budynki: Sienna 88, 90 i 92. Perspektywę ulicy zamyka budynek hali targowej na pl. Kazimierza Wielkiego.

ROZPOZNANE

23 sierpnia 1944. ks. Wiktor Potrzebski „Corda” udziela ślubu Alicji i Bolesławowi Biegom.

ROZPOZNANE

15 sierpnia 1944. Ulica Grzybowska pomiędzy ul. Ciepłą a pl. Grzybowskim. Od prawej kpt. Wacław Zagórski „Lech Grzybowski”, w środku por. Aleksander Sałaciński „Aleksander” dowódca 4 kompanii Zgrupowania „Chrobry II”.

ROZPOZNANE

Podwórze domu przy ulicy Szpitalnej 8 – Dom Wedla. Odprawa „Megafoniarzy” przed wyruszeniem do wykonywanych zadań. Pierwszy od lewej z szeregu wychodzi Ludwik Szumlański „Selim”, d-ca jednego z patrolów megafonowych.

ROZPOZNANE

Podwórze domu przy ulicy Szpitalnej 8 – Dom Wedla. Odprawa „Megafoniarzy” przed wyruszeniem do wykonywanych zadań. Na głównym planie Czesław Kotlarczyk „Czema”, kierownik referatu magnetofonowego w VI Oddziale KG AK przed frontem oddziału Chwatów”.

ROZPOZNANE

Ulicą przechodzi fotoreproter Stanisław Bala „Giza”, w tle grupa powstańców.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Żołnierze kompanii „Janusza” ze zgrupowania ,,Harnaś” wracają z akcji na Komendę Policji, widać m.in. plut. pchor. Zdzisław Surawski „Robinson” oraz kpr. pchor. Jerzy Zamecki „Wilczek”. Powstańcy wychodzą ze Świętokrzyskiej i skręcają w Jasną. W tle widok Jasnej od Świętokrzyskiej w kierunku pl. Dąbrowskiego, perspektywę ulicy zamyka kamienica przy Kredytowej 10.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Powstańcy którzy wyszli z bramy domu przy ulicy Tamka 46, przynieśli sprzęt zrzutowy. Na środku jezdni prezentują sprzęt, amunicję mjr. Cyprianowi Odorkiewiczowi „Krybarowi” (w jasnym garniturze, furażerce). Po lewej ppor. Wacław Jastrzębowski „Aspira”.

ROZPOZNANE

Zbiornik przeciwpożarowy na placu Napoleona. Ppor. Stanisław Bala „Giza”, fotoreporter BIP, zdejmuje ubranie a następnie wskakuje do wody.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Nauka strzelania. Strzela Henryk Vlassak.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. W berecie i okularach: Jerzy Zarzycki „Pik”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Podwórze domu przy ulicy Ceglanej 3. Ksiądz mjr Władysław Zbłowski „Struś” prowadzi ceremonię pochówku Wojciecha Zalewskiego „Orła Białego”, jedenastoletniego łącznika poległego na ulicy Ciepłej. Panorama na dwuszereg żołnierzy prezentujących broń. Na pierwszym planie w czarnej czapce i kombinezonie Jerzy Wysocki „Mewa”, kolega „Orła Białego”. Panorama w dół na otwartą mogiłę i ciało łącznika. Z prawej z lornetką na piersi salutujący kpt. Wacław Stykowski „Hal”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Kobiety zaszywają woreczki ze środkiem wybuchowym. Pierwsza od prawej Wanda Janczarska-Bieńkuńska „Wanda”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Powstańcy na ul. Świetyokrzyskiej przy wylocie Czackiego, widoczne partery domu Czackiego 4 i zburzonej kamienicy Czackiego 2. Powstańcy demonstrują broń zdobytą w walkach o Komendę Policji na Krakowskim Przedmieściu. Pierwszy z lewej (prawdopodobnie) Tadeusz Jerzy Depczyk „Drohojemski I”.

ROZPOZNANE

Przejście komunikacyjne, wybity otwór w murze. Z wnętrza wybiega pochylony Andrzej Ancuta „Kier” („Coeur”, „Ancuta”).

ROZPOZNANE

Jerzy Zarzycki „Pik”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Po walkach o Komendę Policji i kościół św. Krzyża (23 sierpnia 1944). Transport na noszach rannego Niemca. Przy noszach na pierwszym planie sanitariuszki. Pierwsza z lewej – NN „Biała Baśka”, druga z lewej – NN „Sulima”. W drugim planie przy noszach pierwsza Maria Sowińska, druga od lewej Helena Wład „Lusia”. Powracający powstańcy. Prawdopodobnie południowo-zachodni fragment terenu za pałacami Branickich, na tyłach kamienicy Nowy Świat 67.

ROZPOZNANE

Jako pierwszy z prawej przy powstańcu w jasnej bluzie to kpr. pchor. Franciszek de Pourbaix. Nastepny w prawo NN, przy nim następny z prawej w jasnym hełmie zsuniętym do tyłu w ciemnym ubraniu strz. Andrzej Bukraba „Żeglarz”. Dalej za powstańcem w czapce z taśmą naboi stojący z prawej z opaską na przedramieniu wysoki w hełmie sierż. pchor. Lucjan kindlein „Lucjan”.

ROZPOZNANE

Biskup Stanisław Adamski na terenie „Latony” (letnia kawiarnia Bliklego). Nowy Świat 35.

ROZPOZNANE

Wyciągani z piwnicznego okna budynku PAST-y na Zielnej – Niemcy, uniesione ręce do góry, odprowadzani pod bronią, popędzani kopniakiem. Z prawej strony kadru operator BiP Stefan Bagiński wskazuje przechodzącemu Niemcowi na czapkę leżącą na ziemi, Niemiec podnosi ją. Wychodzący z piwnicy Niemcy.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Grupa powstaców u wylotu ul. Konopczyńskiego na ul. Kopernika. Pierwszy z prawej Jerzy Barburski. Po lewej widoczna kamienica przy Kopernika 28 – elewacja od strony Konopczyńskiego oraz brama gmachu gimnazjum im. A. Mickiewicza.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Grupa powstańców pozująca do zdjęcia przy Wytwórni „Falanga”, ul. Leszczyńska 6. Plan średni, zbliżenia, kilku powstańców i dziewczyna, uśmiechy, żarty. kilka ujęć, portrety. W kapeluszu kierownik laboratorium Roman Strzałkowski, na prawo od niego żołnierze z ochrony placówki, na lewo- Edward Szope, siedzą pracownicy laboratorium.

ROZPOZNANE

Na pierwszym planie Stefan Bagiński stoi na środku ul. Jasnej i filmuje płonący dom Świętokrzyska 38. Z lewej widoczny narożnik gmachu PKO – ul. Jasna 9.

ROZPOZNANE

Powstańcy biegną w stronę gmachu PAST-y. Kłęby gęstego dymu po eksplozji skrywaja perspektywę ul. Zielnej. w kierunku ul. Królewskiej. W głębi kadru, za biegnącymi, na linii latarni Halina Bala „Małgorzata” robi zdjęcia.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Rozmawiający powstańcy. W hełmie z biało-czerwoną opaską Lech Grzybowski.

ROZPOZNANE

Składanie ciała do grobu. Z lewej strony składający ciało (w ciemnym mundurze) Jerzy Wysocki. Ciało w grobie. Na pierwszym planie przemawiający ksiądz „Struś”. Na drugim planie z aparatem fotograficznym na szyi szef operatorów w Wydziale Propagandy Oddziału II Sztabu KG AK reżyser Antoni Bohdziewicz „Wiktor”. Panorama w prawo na kpt. „Hala” i rodzinę poległego łącznika.

ROZPOZNANE

Maria Rodziewiczówna i Jadwiga Skirmunt.

ROZPOZNANE

Powrót polskich parlamentariuszy z rozmów o zawieszeniu broni. O kulach idzie kpt. Morozowicz, przed mężczyzną z zabandażowaną ręką idzie por. Kutnik.

ROZPOZNANE

3 sierpnia 1944. Mokotów, ulica Puławska 134 róg Naruszewicza. Ściąganie z dachu ciała ppor. Stanisława Jenike „Hański”, zastępcy dowódcy plutonu 1110 dywizjonu „Jeleń”. Ciało trzyma ułan Józef Jezierski „Aksak”.

ROZPOZNANE

3 sierpnia 1944. Mokotów, ulica Puławska 134 róg Naruszewicza. Wychodzący z klatki schodowej powstańcy z dywizjonu „Jeleń” niosą na noszach ciało ppor. Stanisława Jenike „Hański”, zastępcy dowódcy plutonu 1110 dywizjonu „Jeleń”. Przy noszach z przodu od lewej ułan Józef Jezierski „Aksak” i st. ułan pchor. Władysław Grabiński „Pilawa”, z tyłu od lewej kpr. pchor. Andrzej Sroczyński-Nowina „Nowak” z opaską na oku i st. ułan z cenz Paweł Mańkowski „Rapier” w kapeluszu. W tle ciemna sylwetkla ułan Wiktor Wcisło „Kmita”. Pojawiający sie w końcówce ujęcia w czapce cyklistówce NN.

ROZPOZNANE

3 sierpnia 1944. Mokotów, ulica Puławska 134 róg Naruszewicza. Pogrzeb ppor. Stanisława Jenike „Hański”, zastępcy dowódcy plutonu 1110 dywizjonu „Jeleń”. Żołnierze plutonu 1110 dywizjonu „Jeleń” stoją w szeregu przed noszami z ciałem Stanisława Jenike.Od lewej: rtm. Lech Głuchowski „Jeżycki” dowódca dywizjonu, por. Konstanty Bronikowski „Kostecki”, wachm. pchor. Henryk Sobański „Sułkowski”, st. ułan pchor. Tadeusz Doberski „Dobnia”, st. ułan pchor. Ludwik Dunin „Włast”, plut. Balon „Cepeliński”, NN, wachm. st. ułan pchor. Jerzy Tyrawski „Tomaszewski”, st. ułan pchor. Ryszard Pestkowski „Olchowicz”, st. ułan pchor. Włodzimierz Drecki „Kawka”, st. ułan pchor. Zbigniew Hellon „Kumpel” lub st. ułan pchor. Stanisław Porębski „Olesiński”, sanitariuszka Alina Ciembroniewicz-Zabiełło „Alina”, kpr. pchor. Jerzy Lipczyński „Szczerbiec”, ułan Wiktor Wcisło „Kmita”.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Podwórko domu przy ulicy Odyńca 7 róg Tynieckiej. Grupa powstańców z plutonu 1110 dywizjonu „Jeleń” wyrusza na patrol. Żegnają ich stojące na balkonie pierwszego piętra sanitariuszki, od lewej sanit. Maria Kosicka „Małgorzata” i sanit. Alina Ciembroniewicz-Zabiełło „Alina”. W szeregu od lewej st. ułan pchor. Włodzimierz Drecki „Kawka” z karabinem, NN, st. ułan pchor. Władysław Grabiński „Pilawa” z karabinem, pozostali NN.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Od lewej: Teresa Matlakowska.

ROZPOZNANE

Zdjęcie częściowo rozpoznane. Od lewej: Henryk Vlassak „Wania” – Polski operator filmowy pochodzenia węgierskiego. Autor kronik filmowych podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. W czasie Powstania Warszawskiego pracował jako operator filmowy, dokumentując działania wojskowe i życie codzienne w Śródmieściu. Jest autorem zdjęć natarcia niemieckich czołgów, przed którymi pędzono ludność cywilną.

NIEROZPOZNANE

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl


   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

  

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

   

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.

NIEROZPOZNANE

Rozpoznajesz kogoś na zdjęciu? Skontaktuj się z nami: rozpoznaj@1944.pl.