PODZIĘKOWANIA

Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie podziękować następującym osobom i instytucjom za wsparcie promocji filmu „Powstanie Warszawskie”:

Państwowy Instytut Sztuki Filmowej – Dyrektor Agnieszka Odorowicz

Teatr Wielki – Opera Narodowa – Dyrektor Waldemar Dąbrowski

Telewizja Polska S.A. – Prezes Juliusz Braun

Twój Styl

Next Film – Prezes Robert Kijak

MediaCom

Filmoteka Narodowa – Dyrektor Tadeusz Kowalski

Polski Jedwab

Villa Foksal

Matthieu Dubois

Dariusz Kuciewicz

Tomasz Opasiński

Young&Rubicam Poland

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe

Instytut Pamięci Narodowej

Centralny Ośrodek Edukacji